ساعات کاری مطب

آدرس مطب:

شیراز، خیابان زند، ساختمان زند، ورودی دوم، طبقه 3

شماره های تماس:

09176074587

07132303050

07132330642

ساعات کاری:

شنبه 4 بعدازظهر تا 9 شب
یک شنبه 4 بعدازظهر تا 9 شب
دوشنبه 4 بعدازظهر تا 9 شب
سه شنبه 4 بعدازظهر تا 9 شب
چهارشنبه 4 بعدازظهر تا 9 شب
پنج شنبه 1/30 صبح تا 2 بعدازظهر
جمعه بسته