چکاپ مغزیا چکاپ عصبی

چکاب مغز با هدف پایش و شناسایی فعالیت‌های روانشناختی و نورولوژی سیستم عصبی یا مغز بیماران و افراد نرمال مراجعه ‌کننده انجام می‌گیرد. لازم به ذکر است که در این نوع چکاب کارکردهای مغز مورد ارزیابی پایه قرار می‌گیرد. از جمله؛

 • حافظه
 • فراموشی
 • تمرکز
 • افسردگی
 • وسواس
 • اختلالات یادگیری
 • بیش فعالی
 • سرعت تجزیه و تحلیل سیستم عصبی
 • قدرت درک
 • افکار وسواسی یا نشخوارفکری
 • تروماتیک استرس (آسیب حاصل از فشارهای روانی)
 • اضطراب

چکاب مغز چیست؟

این نوع چکاب نوعی آزمایش و تست غیرتهاجمی و بدون درد است. با استفاده از ابزار دیجیتال یا آزمون‌های فناورانه و نرم افزارهای نوین به ارزیابی کارکردهای عالی مغز افراد می‌پردازد. در بخش مهمی از این چکاب با انجام تست‌های ویژه رایانه ‌ای و دیجیتال کارکردهایی مانند؛ حافظه ها، توان تصمیم‌گیری، شیوه غالب یادگیری، استعدادهای عملکردهای مغز و… بطورکامل بررسی می‌شوند.

در چکاب مغز با توجه به استفاده از ابزارها و نرم افزارهای تخصصی بطور مستقیم توسط متخصصان حوزه‌های مختلف در علوم اعصاب و روانشناسی در سطح دکتری در قالب یک کار تیمی انجام می ‌دهند. و در نهایت خروجی آن در سه سطح نرمال(عملکردهای متناسب با سن)، فراتر از نرمال(استعدادیابی عملکردهای عالی مغز یا اصطلاحا فراتر از سن) و غیر نرمال(عملکردهای پائین تر از سن) مورد بررسی قرار می گیرد.

مهم‌ترین بخش‌های چکاب جامع مغز

به طورکلی این مجموعه تستی و ارزیابی از بخش‌های مختلف و بسیاری تشکیل می‌شود که اصلی‌ترین و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:

 • «ارزیابی جامع شناختی» در قالب ارزیابی حافظه، ارزیابی تمرکز دیداری، ارزیابی تمرکز شنیداری، ارزیابی ابعاد مختلف توجه، ارزیابی توانائی یادگیری، ارزیابی شیوه یادگیری مسلط، ارزیابی سرعت تجزیه و تحلیل مغز، ارزیابی قدرت درک مطالب، ارزیابی هوش، ارزیابی افکار وسواسی.
 • «ارزیابی و ترسیم پروفایل رفتاری» نظیر؛ پرخاشگری، لجبازی، مشکلات خواب، اضطراب، استرس،تکانشگری، ارزیابی بیش فعالی، ارزیابی وابستگی، ارزیابی مشکلات رفتاری مرتبط با مدرسه.
 • «تعیین» حوزه‌های توانمندی و استعدادهای شناختی مغز” نظیر: هوش، خلاقیت، حافظه، قدرت یادگیری و….
 • “ارزیابی اختلالات بالینی” نظیر: اختلال افسردگی، اختلال وسواس، اختلالات یادگیری، اختلال کمبود توجه، اختلال بیش فعالی و اختلالات رفتاری.
 • و…

در برخی موارد با توجه به ارزیابی‌های انجام‌ شده می‌توان دریافت که شخص مورد نظر در یک حوزه نظیر حافظه، هوش یا خلاقیت کارکرد بسیار خوبی دارد که می توان حوزه فوق را نسبت به سطح حال حاضر توانمندتر و تقویت بیشتری نمود به عبارتی می توان به افراد پراستعدادکمک کرد تا بتوانند سطح شناختی عالی مغز را که در آن دارای توانائی بالائی هستند تا سطوح بالاتر ارتقا دهند.

مشکلات پنهان مغز

نکته قابل تامل اینکه بسیاری از مشکلات در وجود انسان ها بصورت پنهان و در مراحل اولیه خود به سر می برند. در صورت شناسائی آنها در همان مراحل ابتدائی این امکان وجود خواهد داشت تا از بروز و شدت ان کاست و به طبع آن از ابتلا شدن به آن صورت مرضی جلوگیری نمود، شایان ذکر است که چکاپ عملکردهای مغز توسط متخصصین دپارتمان درمان ها و ارزیابی های تکنولوژیک صورت می پذیرد، که در ابعاد مختلف روانشناختی چکاپ و از نتایج ارزیابی خود و در صورت نیاز برنامه ی درمانی یا تقویتی خود آگاه خواهید شد.