نوشته هایی با برچسب "آتروفی سیستم چندگانه"

اختلال حرکتی در بیماران مغز و اعصاب

اختلال حرکتی در بیماران مغز و اعصاب

اختلالات حرکتی به گروهی از شرایط سیستم عصبی (عصبی) اطلاق می شود که باعث افزایش حرکات یا کاهش یا کندی حرکات می شود. این حرکات ممکن است ارادی یا غیر ارادی باشد. انواع شایع اختلالات حرکتی عبارتند از: بیماری آتاکسی این اختلال حرکتی بر بخشی از مغز که حرکت هماهنگ را کنترل می کند، تأثیر […]