نوشته هایی با برچسب "الگوی راه رفتن"

اختلال در الگوی حرکت به چه معناست؟

اختلال در الگوی حرکت به چه معناست؟

انواع مختلفی از سبک‌های راه رفتن وجود دارد که طبیعی در نظر گرفته می‌شوند. با گذر زمان و بزرگ شدن کودک نحوه راه رفتن او نیز تغییر خواهد کرد.