نوشته هایی با برچسب "ام اس ms"

آیا ام اس قابل پیشگیری است؟

آیا ام اس قابل پیشگیری است؟

دکتر یاسمین جنوبی: هیچ راهی برای پیشگیری از مولتیپل اسکلروزیس (MS) وجود ندارد. ام اس زمانی ایجاد می شود که سیستم ایمنی به اشتباه به پوشش محافظ سلول های عصبی (غلاف میلین) حمله می کند و باعث آسیب به اعصاب می شود. آنچه باعث این حمله می شود به خوبی تشخیص داده نشده است. با […]