نوشته هایی با برچسب "تنگی ستون فقرات کمری"

آیا تنگی نخاع خطرناک است؟

آیا تنگی نخاع خطرناک است؟

تنگی نخاع زمانی اتفاق می افتد که فضای اطراف نخاع خیلی باریک شود. این باعث تحریک نخاع و یا اعصاب منشعب از آن می شود. تنگی کانال نخاعی علائمی مانند کمردرد یا گردن درد و گزگز در بازوها یا پاها ایجاد می کند.