نوشته هایی با برچسب "توانبخشی سکته مغزی"

تشخیص و درمان سکته مغزی

تشخیص و درمان سکته مغزی

دکتر یاسمین جنوبی: به محض اینکه فرد بیمار مشکوک به سکته مغزی به بیمارستان رسید، یک تیم اورژانس سعی می کند نوع سکته مغزی را توسط سی تی اسکن یا آزمایش تصویربرداری تعیین کنند. همچنین پزشک متخصص باید سایر علل احتمالی علائم مانند تومور مغزی یا واکنش دارویی را رد کنند. برخی از آزمایشاتی سکته […]