نوشته هایی با برچسب "سردرد خماری"

سردردهای خطرناک را بشناسید!

سردردهای خطرناک را بشناسید!

دکتر یاسمین جنوبی: بیشتر سردردها ناشی از مشکلات جدی یا شرایط سلامتی نیستند. سردردهای خطرناک شامل سردرد همراه با خونریزی مغزی، عفونت مغزی، تومور مغزی و یا سردرد ناشی از آسیب شدید سر هستند. سردردهایی خطرناک هستند که هنگام صبح بروز یابند یا قبل از سردرد، فرد دچار استفراغ شود همچنین سردردهایی که بدون سابقه قبلی ایجاد شده یا […]