نوشته هایی با برچسب "سرگیجه خطرناک"

چه سرگیجه هایی خطرناک است؟

چه سرگیجه هایی خطرناک است؟

در پزشکی دو مبحث داریم که با هم اشتباه گرفته می‌شوند، یک سرگیجه ورتیگو (سرگیجه حقیقی) و دو، گیجی و اکثراً دومی را بیماران، سرگیجه می‌نامند و خیلی نگران کننده نیست. تفاوت این دو در اهمیت آنها است که کدام جدی گرفته شود و کدام جدی گرفته نشود. سرگیجه یا گیجی، احساس عدم تعادل را […]