نوشته هایی با برچسب "سکته مغزی نخاعی"

سکته نخاعی چیست؟

سکته نخاعی چیست؟

سکته مغزی نخاعی زمانی اتفاق می افتد که جریان خون بخشی از نخاع قطع شود یا رگ خونی که بخشی از نخاع را تحت تاثیر قرار می دهد ترکیده باشد.