نوشته هایی با برچسب "صرع چیست"

صرع چقدر خطرناک است؟

صرع چقدر خطرناک است؟

دکتر یاسمین جنوبی: اگرچه تشنج ناشی از صرع ممکن است در مواردی خطرناک باشد ولی به ندرت صرع خطرناک است. با این حال، شرایطی ممکن است ایجاد شود که در آن صرع خطرآفرین باشد. اگر فرد مبتلا به صرع، تشنج داشته باشد، به طور بالقوه ممکن است یک وضعیت خطرناک ایجاد شود. برای مثال، اگر در […]