نوشته هایی با برچسب "صرع کانونی ساده"

بیماری صرع، ازدواج و بارداری!

بیماری صرع، ازدواج و بارداری!

دکتر یاسمین جنوبی: افرادی که از نظر ژنی استعداد ابتلا به صرع را دارند با ازدواج های فامیلی و غلیظ تر و خالص تر شدن ژنها، زمینه بروز و روشن شدن صرع در آنها بیشتر می شود. در بیماری صرع حدود ۵۰۰ ژن بطور مستقیم و غیر مستقیم نقش دارند که بیشتر آنها در کانال […]