نوشته هایی با برچسب "علائم ناهنجاری ستون فقرات"

انواع ناهنجاری ستون فقرات

انواع ناهنجاری ستون فقرات

بدشکلی ستون فقرات زمانی رخ می دهد که ستون فقرات به شکل غیر طبیعی خم می شود. این ممکن است به هر دلیلی رخ دهد.