نوشته هایی با برچسب "علت عفونت ستون فقرات"

علت ایجاد عفونت های ستون فقرات

علت ایجاد عفونت های ستون فقرات

عفونت ستون فقرات نوعی بیماری نادر، اما اغلب جدی است که زمانی رخ می دهد که باکتری ها، قارچ ها یا ویروس ها به بافت های ستون فقرات حمله کنند. این عوامل خارجی می توانند تقریباً به هر قسمتی از ستون فقرات که می توانید تصویر کنید حمله کنند.