نوشته هایی با برچسب "عوارض آسیب نخاعی"

علائم ضایعه نخاعی گردن

علائم ضایعه نخاعی گردن

آسیب نخاعی شامل آسیب به هر بخشی از نخاع می شود. همچنین می تواند شامل آسیب به اعصاب انتهای طناب نخاعی، معروف به دم اسبی باشد.