نوشته هایی با برچسب "فتق دیسک"

بیماری دیسک کمر چیست؟

بیماری دیسک کمر چیست؟

بیماری دیسک کمر به دلیل تغییر در ساختار دیسک نرمال ایجاد می شود. بیشتر اوقات، بیماری دیسک در نتیجه افزایش سن و شکسته شدن طبیعی دیسک رخ می دهد. گاهی اوقات، آسیب شدید می تواند باعث فتق دیسک طبیعی شود. همچنین آسیب ممکن است باعث بدتر شدن فتق دیسک شود.

تشخیص و درمان «فتق دیسک»

تشخیص و درمان «فتق دیسک»

فتق دیسک یک آسیب به ستون فقرات است. هر فرد یک سری استخوان (مهره) در ستون فقرات خود دارد که از پایه جمجمه تا دنبالچه کشیده شده اند. بین مهره ها بالشتک های گردی به نام دیسک وجود دارد.