نوشته هایی با برچسب "مونونوروپاتی"

نوروپاتی محیطی چیست؟

نوروپاتی محیطی چیست؟

دکتر یاسمین جنوبی: نوروپاتی محیطی به شرایط بسیاری اشاره دارد که شامل آسیب به سیستم عصبی محیطی می شود، که یک شبکه ارتباطی وسیع است که سیگنال هایی را بین سیستم عصبی مرکزی (مغز و نخاع) و سایر قسمت های بدن ارسال می کند. اعصاب محیطی انواع مختلفی از اطلاعات حسی را به سیستم عصبی […]