نوشته هایی با برچسب "چکاپ مغز"

چکاپ مغزیا چکاپ عصبی

چکاپ مغزیا چکاپ عصبی

چکاب جامع مغز با هدف پایش و شناسایی فعالیت‌های روانشناختی و نورولوژی سیستم عصبی یا مغز بیماران و افراد نرمال مراجعه ‌کننده انجام می‌گیرد.