نوشته هایی با برچسب "گردن درد عصبی"

تشخیص و درمان گردن درد عصبی!

تشخیص و درمان گردن درد عصبی!

درد گردن دومین درد شایع ستون فقرات پس از کمردرد در ایران است که ممکن است به دلیل ضعف عضلات، کشیدگی  رباطها و فشار بیش از حد مجموعه رباطها و لیگامانها رخ دهد.